משלוחים חינם החל מ250 שח. גלישה וקניה נעימה    : :

מילון מושגים

Ale

סוג של בירה המותסס עם שמרים הנמצאים בחלקו העליון של מכל התסיסה. אייל יחסית ללאגר עובר תסיסה קצרה וחמה יותר, כאשר התרכובות הכימיות השונות המיוצרות ע"י השמרים תורמים בצורה משמעותית לפרופיל הבירה.

After taste

טעם הלוואי והתחושות המקושרות אליו הנשארות לאחר לגימת הבירה

Airlock

מלכודת מים המצויה בחלקו העליון של מיכל התסיסה ומתפקדת כשסתום חד כיווני, המונע כניסת אוויר

Aroma

הטעם והריח המתקבל מהבירה

Attenuation

יכולתם של השמרים לפרק ולהפוך סוכר לאלכוהול, יכולת זאת באה לידי ביטוי בירידה של הצפיפות הסגולית בזמן התסיסה

Base Malt

לתת בסיס המכיל כמות גדולה של סוכרים ועמילנים, שיפורקו לסוכרים במאש . רוב הגרעינים במתכון בירה אופייני חייבים להיות לתת בסיס.

Body

גוף הבירה, תחושה של סמיכות או מימיות המשולבת בטעם המרכזי המורגש כאשר שותים בירה .

Brew Kit

ערכה להכנת בירה הכוללת את כל החומרים הדרושים לייצור הבירה

Cold Break

הצמדות ושקיעה של החלבונים בבירה בזמן קירור התירוש

Dry Beer

בירה יבשה, הכוונה היא לבירה לא מתוקה, אינדיקציה לרמת הסוכרים השארתית

Fermentation

תסיסה, הפיכה של סוכרים לאלכוהול ופחמן דו-חמצני ע"י שמרים

 

 

Final Gravity

הצפיפות הסגולית של התירוש בסיום התסיסה

Flocculation

הצמדות של השמרים אחד לשני, הצמדות גבוהה פירושה בירה יותר צלולה

Gypsum

מינרל המוסף למים ע"מ לחקות מים בריטיים קשים כלומר שיש בהם כמות גבוהה של מלחים ו/או יונים.

Head

ראש הקצף הנמצא בחלקה העליון של הבירה כתוצאה מגז הלכוד ברשת הנוצרת בין החלבון בלתת לחומצות שבכשות.

Hydrometer

מדיד שבעזרתו נמדוד את הצפיפות הסגולית וכך נדע על התקדמות התסיסה ניתן בעזרתו לחשב את אחוז האלכוהול בבירה.

Hot Break

הצפדות ויציאה של חלבונים מהתירוש בזמן ההרתחה.

IBU

International Bitterness Unit - מידה למרירות הבירה

Malt Extract

תמצית התירוש המתקבלת לאחר הבישול המשומשת ע"י בשלנים ביתיים קיים בצורת רכז או אבקה, תמצית לתת משמשת כבסיס מצויין לבישול בירה ביתית

Original Gravity

הצפיפות הסגולית המקורית של התירוש בתחילת התסיסה

Priming

הוספת סוכר לבירה לפני הבקבוק ע"מ לשלוט ברמת הגז הנוצרת בבקבוק.

Wort

תירוש בעברית. תירוש יש גם ביין וגם בבירה. מיצוי הלתת ע"י מים, הבירה לפני שהיא בירה.

 
 

© כל הזכויות שמורות למרכז לבירה ביתית